مبدل حرارتی چیست؟

به بیان ساده ، مبدل حرارتی وسیله ای است که گرما را از یک محیط به محیط دیگر منتقل می کند ، یک کولر روغن هیدرولیک یا مثال با استفاده از آب سرد یا هوا گرما را از روغن داغ حذف می کند. متناوباً یک مبدل حرارتی استخر شنا از آب گرم دیگ بخار یا […]