با مقالات گرما گستران به روز باشید

رسوب زدایی دیگ بخار و اصول تعمیر و نگهداری(قسمت اول)

شرکت گرما گستران آرامیس،با سابقه درخشان در تولید انواع بویلر بخار ، روغنداغ، آبگرم و ساخت مخازن ذخیره قیر و پالایشگاهی

تشکیل رسوب :

تشکیل رسوب بر روی سطح حرارت خوار مجاور آب در دیگ بخار، بعلت تماس ناخالصی های موجود در آب دیگ بخار با سطوح داغ آن می باشد.

از میان این ناخالصی ها مهمترین آنها عبارتند از کلسیم (Ca)، منیزیم(Mg)و سیلیس (Sio₂).

در زمینه رسوب بستن سطوح حرارتی دیگ بخار دو ایراد مشخص به شرح زیر ظاهر می گردد:

الف : رسوب یک عایق مؤثر حرارتی است، درجه هادی نبودن این رسوب تا مقداری با وزن مخصوص آن متغیر است. وجود رسوب با ضخامت قابل ملاحظه، به معنای جذب کمتر حرارت بوسیله آب می باشد که در نتیجه به افت بازدهی دیگ منجر می گردد.

ب: به علت این حقیقت که رسوب از نظر هدایت حرارتی ناتوان است، سطوح حرارتی که از یک طرف بدین طریق عایق شده و از طرف دیگر در معرض گازهای داغ قرار دارند ممکن است سریعاً به درجه حرارت بالای خطرآوری برسند که در این حالت، شکافتگی لوله ها و حتی پوسته دیگها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تشکیل رسوب غالباً با میزان تبخیر ، ازدیاد می یابد. از این رو رسوبات در محل هایی که دمای دود مقدار حداکثر خود را دارد سنگین تر و متراکم تر است. رسوب در دیگهای بخار لوله دودی جدی تر و مسئله دارتر است و یک روکش از رسوب به ضخامت 5/1 میلی متر بر روی لوله های دیگهای بخار لوله آب که در معرض حرارت تابشی قرار دارند ممکن است منجر به نقص لوله شود،

در حالی که رسوبات به مراتب سنگین تر بر روی لوله های دیگ های بخار لوله دودی باعث افت بازدهی می شود، لیکن موجب خطر نیستند. دلیل این تفاوت این است که لوله های نوع اخیر، حرارت خود را از طریق مکانیزم انتقال حرارتی جابجایی و نه بوسیله تابش کسب می کنند.

وجود رسوبات

وجود رسوبات سنگین معمولاٌ نمایانگر بی توجهی می باشد، چون این رسوبات می توانند در اکثر موارد با تصفیه کامل اّب از بین بروند.در محل هایی که رسوب به ضخامت قابل ملاحظه ای تشکیل شده، بایستی اقداماتی جهت برداشتن آنهابه عمل آید و در حالتی که دیگ بخار تمیز است بایستی گامهای مناسبی جهت جلوگیری از تکار تشکیل رسوب برداشته شود. رسوب می تواند عمل صحیح سیستم های کنترل را مانع شده و یا در آنها ایجاد اختلال نماید و حتی در شیرهای اطمینان ار تباط های ضروری را سد کرده و باعث شود که شیر فوق و یا سیستم کنترل بچسبند.

علت اولیه نقصهای شیر اطمینان

علت اولیه نقصهای شیر اطمینان عبارتست از تشکیل رسوب در حول و حوش نشیمن، که باعث چسبیدن شیر در وضعیت بسته می شود. یک برنامه منظم آزمایش شیرها نقصهایی از این قبیل را مانع خواهد شد. وجود روغن در دیگهای بخار ایجاد وضعیت خطرناک می نماید.

روغن یک عایق حرارتی عالی است و حضور آن بر روی سطوح حرارتی که در معرض دماهای بالا هستند، ممکن است منجر به دمای زیاد فلز شده و به دیگ صدمه وارد نماید. جمع شدن روغن در دیگ بخار معمولاً در مواردیست که از بخار خروجی موتورهای سیلندر پیستونی استفاده شود و بخار خروجی از این موتورها را پس از مایع کردن دوباره بعنوان آب مصرفی وارد سیستم آب تغذیه دیگ نمایند.

روغن ممکن است از طریق منبع آب خام وارد سیستم دیگ بخار گردد. روغن را می توان با جوشاندن آن همراه با کربنات سدیم و سود سوزآور از سیستم آب دیگ حذف کرد. برای این کار یک پوند از هر یک از این ترکیبات را برای هر 1000 پوند آب بکار برده و دیگ بخار را در فشار 5pslتنظیم و به عمل جوشاندن به مدت 2 تا 3 روز ادامه   می دهند سپس دیگ را تخلیه و آن را با آب تازه به طور کامل شستشو داده و مجدداً سطوح داخلی را بررسی  می نمایند .