رسوب زدایی دیگ بخار و اصول تعمیر و نگهداری(قسمت اول)

تشکیل رسوب : تشکیل رسوب بر روی سطح حرارت خوار مجاور آب در دیگ بخار، بعلت تماس ناخالصی های موجود در آب دیگ بخار با سطوح داغ آن می باشد. از میان این ناخالصی ها مهمترین آنها عبارتند از کلسیم (Ca)، منیزیم(Mg)و سیلیس (Sio₂). در زمینه رسوب بستن سطوح حرارتی دیگ بخار دو ایراد مشخص به شرح زیر […]

رسوب زدایی مبدل حرارتی

رسوب زدایی مبدل های حرارتی با استفاده از روش های شیمیایی و مکانیکی مبدل های حرارتی یکی از تجهیزات حیاتی در واحد فرآیندی می باشند که کارکرد مناسب آنها نقش تعیین کننده ای در کاستن از هزینه های تولید دارد. یکی از مشکلات اصلی دراستفاده از این تجهیزات، پدیده رسوب گذاری می باشد که باعث […]

عملکرد دستگاه های سختی گیر

عملکرد دستگاه های سختی گیر و تصفیه آب ورودی و خروجی برج خنک کننده در ارتباط با پتانسیل خورندگی یا رسوب گذاری با استفاده از اندیس های خوردگی محسن فلاح (کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست و رئیس گروه تخصص مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان) به گزارش تاسیسات نیوز، خوردگی یک واکنش فیزیکی شیمیایی بین […]

مبانی طراحی بویلرهای چگالشی

به گزارش تاسیسات نیوز، بویلرهای چگالشی، یکی از آخرین دستاوردهای صنعت تاسیسات در جهت دستیابی به حداکثر راندمان حرارتی می باشند که امروزه جایگاه خود را در کشورهای مختلف تثبیت نموده اند.این بویلرها با جذب گرمای نهان بخار آب موجود در گازهای دودکش، راندمان حرارتی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند.در مقاله حاضر، […]