کویل دار

منابع کویل-دار (Domestic Hot Water)

منابع کویل ­دار (Domestic Hot Water) مخزنی است جهت تامین آب گرم بهداشتی که از آب گرم یا بخار خروجی بویلر، برای گرم کردن آب سرد ورودی شهر استفاده می…
فهرست
مشاوره و پشتیبانی آنلاین