پکیج بویلر (Package Boiler) در موتور خانه‌ها

پکیج بویلر (Package Boiler) در موتور خانه‌ها برای تامین آب گرم مصرفی و آبگرم برای گرمایش ساختمان به کار می رود. عملکرد تمام خودکار جابجایی آسان نصب و راه اندازی آسان حداقل لوله کشی در موتور خانه‌ها صرفه جویی در مکان ، هزینه و زمان برای نصب دستگاه  یک موتور خانه‌ی کامل در یک دستگاه […]