مخزن، مخزن تحت فشار

مخزن تحت فشار (pressure vessele)

مخزن تحت فشار (pressure vessele) عبارت است محفظه ای بسته که جهت نگهداری سیال در فشاری متفاوت از فشار محیط (اتمسفر)، طراحی شده است.اختلاف فشار یک پارامتر خطرناک است و…
فهرست
مشاوره و پشتیبانی آنلاین