بویلر،

جانمایی بویلر در موتورخانه

جانمایی بویلر در موتورخانه ،موتور خانه  به عنوان قلب ساختمان بشمار می رود برای عملکرد مناسب بویلرها و مخازن تحت فشار باید فضای کافی را در موتورخانه به آن اختصاص…
فهرست
مشاوره و پشتیبانی آنلاین