مشعل

مشعل (burner)

مشعل (burner) دستگاهی است که با ترکیب هوا و سوخت و شعله، مثلث احتراق را تشکیل داده و انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می کند. در حالت کلی…
فهرست
مشاوره و پشتیبانی آنلاین