مبدل حرارتی

رسوب زدایی مبدل حرارتی

رسوب زدایی مبدل های حرارتی با استفاده از روش های شیمیایی و مکانیکی مبدل های حرارتی یکی از تجهیزات حیاتی در واحد فرآیندی می باشند که کارکرد مناسب آنها نقش…

طراحی مبدل حرارتی

مبدل حرارتی چگونه طراحی می شود؟ برای اینکه بتوانیم مبدل حرارتی انتخاب کنیم ، باید بدانیم ؛ نوع مایع مدار اولیه ، دما و سرعت جریان (معمولاً مایع گرم) آنچه…

مبدل حرارتی چیست؟

به بیان ساده ، مبدل حرارتی وسیله ای است که گرما را از یک محیط به محیط دیگر منتقل می کند ، یک کولر روغن هیدرولیک یا مثال با استفاده…
فهرست
مشاوره و پشتیبانی آنلاین