فیلتر شن و ماسه

فیلتر شنی که برای تصفیه آب استفاده می شود.از فیلترهای شن و ماسه، برای تصفیه آب استفاده می شود. سه نوع اصلی وجود دارد.فیلترهای شنی سریع (ثقلی)-فیلترهای شن و ماسه جریان بالا-فیلترهای شن آهسته. هر سه روش در صنعت آب در سراسر جهان به طور گسترده ای استفاده می شود. دو مورد اول نیاز به […]