شیر اطمینان

شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان چیست؟

یکی از مهمترین قطعات هر دیگ بخار، سوپاپ اطمینان می باشد. این قطعه در بالای دیگ و طبق استاندارد باید بدون هرگونه واسطه ای به فلنج مربوطه در روی بدنه…
فهرست
مشاوره و پشتیبانی آنلاین