با مقالات گرما گستران به روز باشید

Safety-Valve

شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان چیست؟

یکی از مهمترین قطعات هر دیگ بخار، سوپاپ اطمینان می باشد. این قطعه در بالای دیگ و طبق استاندارد باید بدون هرگونه واسطه ای به فلنج مربوطه در روی بدنه دیگ بخار یا آب داغ نصب گردد؛ سوپاپ اطمینان زمانی که سایر ابزار کنترلی دیگ نتوانند مشعل را خاموش نمایند و فشار همچنان افزایش می یابد به منظور جلوگیری از انفجار دیگ در فشاری که طبق استاندارد چند درصد بالاتر از فشار کاری دیگ می باشد عمل نموده، بخار یا آب داغ درون دیگ را به فضای بیرون از دیگخانه منتقل می کند. نکته ای که باید در زمان تعویض شیرهای اطمینان بدان توجه کرد این است که شیرهای اطمینان ساخت کارخانجات مختلف در سایز های مساوی دارای ظرفیت تخلیه یکسانی نیستند، بنابراین در زمان تعویض شیر اطمینان باید دقت کرد که شیر جایگزین دارای ظرفیت تخلیه مساوی یا بیشتر از شیر اول باشد.­

جهت ثبت سفارش و مشاوره رایگان با شماره 02146069985 یا 09212628278 تماس حاصل نمایید.