با مقالات گرما گستران به روز باشید

001

دیگ روغن داغ چیست؟

دیگ روغن داغ (hot oil boiler) دستگاهی است که بوسیله ی گرمای سیالات گرما دهنده،گاز های داغ که حاصل احتراق مشعل هستند،باعث انتقال حرارت و افزایش دمای سیال گرماگیر،روغن مخصوص موجود در لوله ها،میشوند.

نحوه کار دیگ روغن داغ:

در دیگ های روغن داغ،با ایجاد کردن سطح انتقال حرارت لازم ، گرمای گازهای حاصل از سوختن مشعل، به روغن حرارتی که درون کویل های مارپیچ در حال گردش است،منتقل گشته و موجب افزایش دمای آن می گردد.

انواع دیگ روغن داغ:

دیگ روغن داغ گاز سوز ،گازوئیل سوز، مشعل دوگانه سوز ،مشعل سه گانه سوز :  دیگ های روغن داغ را بر اساس نوع سوخت در دسترس، در محل نصب، به همراه مشعل های گازسوز، گازوئیل سوز، دوگانه سوز (گاز و گازوئیل) و یا سه گانه سوز ( گاز ، گازوئیل و مازوت)  تولید میکنند.دیگ روغن داغ یک پاس،دو پاس،سه پاس و چهار پاس :به هر باری که روغن، مسیر بویلر را طی میکند، یک پاس حرارتی گویند.