انواع مبدل حرارتی و رسوب زدایی مبدل حرارتی

folder_openمبدل حرارتی, مقالات
comment۷ دیدگاه
رسوب زدایی مبدل های حرارتی با استفاده از روش های شیمیایی و مکانیکی

مبدل های حرارتی یکی از تجهیزات حیاتی در واحد فرآیندی می باشند که کارکرد مناسب آنها نقش تعیین کننده ای در کاستن از هزینه های تولید دارد. یکی از مشکلات اصلی دراستفاده از این تجهیزات، پدیده رسوب گذاری می باشد که باعث کاهش راندمان حرارتی مبدل شده و علاوه بر افزایش هزینه تولید باعث کاهش کیفیت یا مقدار محصولات تولید شده نیز می گردد. بدیهی است که در بیشتر موارد جلوگیری از تشکیل رسوب غیر ممکن است ولی با اتخاذ تدابیر مناسبی مانند تمیز کاری مبدل ها در فواصلزمانی مناسب و همچنین کاستن از عوامل ایجاد رسوب تا حد ممکن میتوان زیانهای ناشی از این پدیده را به مقدار حداقل رساند. انتخاب بهینه ترین روش تمیز کاری مبدل یکی دیگر از عواملی است که می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها عمر مبدل ها را نیز افزایش دهد. مهمترین عاملی که در انتخاب روش تمیز کاری باید بدان توجه کرد نوع و مقدار رسوبات ایجاد شده در مبدل می باشد. 

1-مقدمه 

در صنایعی مانند نفت، گاز و پتروشیمی همواره سعی بر این است با استفاده از روش های مختلف از بروز مشکل تشکیل رسوب در تجهیزاتی مانند مبدل های حرارتی پیشگیری شود. اگر چه در این زمینه هزینه های زیادی صرف مصرف مواد شیمیایی و افزودنی های اکثر مبدل های حرارتی جهت جلو گیری از رسوب گذاری می شود، اما  اکثر مبدلهای حرارتی در صنعت به دلیل عدم رعایت دستور العمل های عملیاتی یا عدم سازگاری با مواد شیمیایی و یا به دلیل کیفیت پائین آبهای مناطق مختلف به نوعی در معرض رسوب گذاری قرار می گیرند. این رسوبات بیشتر در لوله ها یا تیوب های مبدل هاتشکیل می شوند و باعث کاهش انتقال حرارت در مبدل می گردد که در نتیجه آن هزینه های تولید افزایش می یابد. برای کاستن اثرات ناشی از پدیده رسوب، عملکرد مبدل بایستی پیوسته تحت نظر و تمیز کاری قرار گیرد و همچنین در فواصل زمانی معین مناسب مبدل ها انجام شود.

2- رسوب گذاری مبدل ها و اثرات آنها

در فرآیندهای صنعتی رسوب ها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها در ادامه ذکر شده است:

 • رسوب ذرات ریز معلق
 • رسوب گذاری ناشی از خوردگی
 • رسوب گذاری بیولوژیکی
 • رسوب گذاری به علت تشکیل کریستال های جامد
 • رسوب گذاری در اثر یک واکنش شیمیایی
 • رسوب گذاری در اثر انجماد رسوب

در بسیاری از موارد رسوب ایجاد شده ناشی از یک عامل نمی باشد ولی معمولا یکی از عوامل به عنوان مهمترین عامل در ایجاد رسوب می باشد. به دلیل اینکه ایجاد پدیده رسوب در مبدلها گریز ناپذیر است بر اساس توصیه انجمن تولید کنندگان مبدل هایپوسته لوله (TEMA)همواره مقداری مجاز برای رسوب در طراحی مبدل ها در نظر گرفته می شود تا ایجاد رسوب تا حد مجاز تاثیر زیادی در فرآیند تولید نداشته باشد.  اما در تمامی موارد باید تمیزکاری مبدل در فواصل زمانی مناسب جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مشکلات فرآیندی صورت گیرد.

2-1- زمانهای مناسب تمییزکاری مبدل ها

با توجه به اینکه مبدل ها بخشی از فرآیند می باشند در صورت تشکیل رسوب جهت حفظ مقدار حرارت منتقل شده دمای سیال گرم بایستی افزایش یابد. این افزایش دما می تواند منجر به افزایش هزینه انرژی ورودی به فرآیند یا کاهش میزان تولید گردد که در هر دو حالت هزینه هایی را به فرایند اعمال می کند که هزینه رسوب گذاری گفته می شوند. واضح است که برای اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی این هزینه ها بایستی در زمان های مختلف و متناسب با مقاوت انتقال حرارت ناشی از پدیده رسوب محاسبه گردند. 

در سال 1891 “ما” و “ایپستین” نشان دادند که چگونه فواصل زمانی تمیز کاری مناسب را می توان با مدلسازی متوسط هزینه ناشی از دست دادن زمان  به دلیل تمیز کاری و همچنین هزینه های تمیز کاری با سرعت تشکیل رسوب به دست آورد بطوری که هزینه ها به کمترین مقدار خود برسد.

بطور کلی زمان تمیز کاری را باید با در نظر گرفتن تاثیر رسوب بر فرآیند محاسبه کرد و به یک مقدار بهینه دست یافت. تمیز کاری در فواصل زمانی کم باعث افزایش زمان از سرویس خارج بودن مبدلها می شود، بنابر این علاوه بر افزایش هزینه های تمیزکاری به دلیل کاهش محصولات مقدار درآمد یک مجتمع تولیدی را نیز کاهش می دهد. همچنین در صورتی که تمیز کاری در فواصل زمانی طولانی صورت گیرد به دلیل افزایش رسوبات، نیاز به انرژی جهت حفظ دمای سیالات افزایش می یابد. علاوه بر آن در مواردی گرفتگی بیش از حد مبدل ها تولید یک مجتمع را نیز می تواند مختل کند

3-روشهای تمیزکاری مبدل های حرارتی های

 تمیز کاری تیوب های مبدل هایی حرارتی برای افزایش کارایی مبدل هایی که دچار پدیده رسوب شده شوند، بایستی در فواصل زمانی معین انجام گیرد. هر زمان که رسوب حدودی سطح داخلی تیوب به حالت اولیه خود که در واقع سطح فلز است بر می گردد و باعت افزایش زمان عمر تیوب میگردد. بعد از تمیز کاری لایه نازکی از اکسید در سطح تیوب تشکیل می گردد که خود به عنوان عامل جلوگیری از خورندگی عمل می کند. تمیزکاری تیوب های مبدل های پوسته لوله فقط در صورتی انجام می گیرد که مبدل در سرویس نباشد. روشهای مختلفی برای تمیز کاری اعم از شستشوی مکانیکی و شستشوی شیمیایی استفاده میشود.

3-1- شستشوی شیمیایی

هنگام بروز نقص یا کاهش انتقال حرارت در مبدل ها پس از خارج کردن مبدل از سرویس، بایستی آزمایشات شیمیایی لازم با توجه به شرایط فرآیند بر روی نمونه های موجود از رسوبات انجام شود تا نوع رسوبات اعم از رسوب ناشی از سیال فرآیندی و یا رسوبات ناشی از خوردگی مشخص گردد. پس از مشخص شدن نوع رسوب، مبدل ها توسط تجهیزات خاص مورد استفاده تحت شستشو قرار می گیرند. این تجهیزات معمولا از چند مخزن با پوششهای مخصوص ضد خوردگی ساخته می شوند که متناسب با نوع فرایند شستشو با مواد شیمیایی مناسب پر شده و با لوله هایی به هم متصل میباشند. برای برقراری جریان، پمپ هایی در نظر گرفتهشده که با لوله های انعطاف پذیر (Flexible pipe)به مولد مورد نظر متصل می شوند و عمل چرخش(Circulation) شوینده را انجام می دهند.

مواد و محلول های مختلفی از قبیل قلیاها، اسیدها، باز دارنده هایخوردگی، محلول های مرطوب کننده و حلال های آلی در شستشوی شیمیایی صنعتی مورد استفاده واقع می شوند. انتخاب نوع حلال با توجه به جنس فلز و آلیاژ، میزان حلالیت رسوب و  همچنین هزینه اقتصادی آن انجام می پذیرد برخی حلال های شیمیایی و کاربرد های آن ها در زیر ذکر می شود:

– محلول Boil-out: برای زدودن آلودگی های آلی از مبدل ها و برداشتن رسوبات سخت و در مواردی که رسوبات به دلایل مختلف حاوی روغنهای روان کننده، گریس و رنگ می باشد استفاده می شوند. از انواع این محلول ها می توان به محلول سود و بی کربنات سدیم، مخلوط تری سدیم فسفات و دی سدیم فسفات، و متا سیلیسیلات سدیم اشاره کرد.

– پرمنگنات قلیایی: در شستشوی رسوبات پلیمری و قیری استفاده میگردد. اما باید توجه داشت که این محلول برروی فولاد اثر خوردگی دارد. 

– محلول های اسیدی: این گونه محلول ها مناسب ترین محلول هابرای حل کردن اکسیدهای معدنی و نمک های اسید ضعیف هستند. نکته بسیار مهم در کاربرد اسیدها اثر بالای خورندگی آنها بر فلزات است که این امر کاربرد آن ها را در شستشوی مبدل ها به حداقل رسانده است. در برخی موارد توصیه شده است از اسیدهای ضعیف آلی استفاده شود که فعالیت یون هیدروژن آن ها کمتر از اسیدهای معدنی است مانند اسید هیدروکسی استیک، اسید اگزالیک و اسید سیتریک.

– محلول های قلیایی: برای خنثی سازی باقیمانده اسیدهای حاصل از شستشوی شیمیایی و کمک به رویین سازی سطح فلز شستشو شده استفاده می شود. در مواردی که فلزهای آلومینیوم، سرب و روی به کار رفته نباید استفاده شود.

– آمونیوم بی فلئورید(NH4HF4): با اضافه کردن این ماده مقدار کمی اسید هیدروکلریک، رسوبات سیلیکاتی ناشی از آب نظیر آکمیت.( Na2O.Fe2O3.4SiO2)آنالیست (Al2O3.4SiO2.Na2O) و منیزیم ارتو سیلیکات هیدرات را می توان از تیوب های مبدل پاک کرد.

 – گلوکونات سدیم  (Sodium Gluconate): توانایی روغن زدایی و زنگ زدایی را همزمان دارد که به طور موفقیت آمیزی در چندین مورد آزمایش شده است. 

3-2- شستشوی مکانیکی

 بیشترین روشی که برای تمیزکاری مبدل انتخاب می شود روش مکانیکی است از میان روشهای مختلف استفاده از آب فشار بالا یکی از انتخابهای متداول می باشد. به دلیل اینکه جت آب به آرامی لوله ها را تمیز می کند این روش وقت گیر می باشد. ولی باید دقت کرد که در این روش تمیز کاری به آرامی و با دقت انجام گیرد چرا که در غیر این صورت می تواند باعث تخریب تیوب ها و یا تیوب شیت گردد. که اکثر این تخریب ها بعد از در سرویس قرار دادن مجدد مبدل آشکار می گردد.

 مهمترین ابزاری که برای تمیزکاری مکانیکی مبدل هایی که درسرویس نیستند بکار می رود تمیز کننده های پلاستیکی هستند که Pigنامیده میشوند. این تمیز کننده ها در صورتی که مبدلدارای رسوب نرم  باشد کاربرد بیشتری دارند. برس های تمیز کاری نیز برای جدا کردن رسوبات نرم مناسب هستند این ابزارها رسوبات بیولوژیکی را بهتر تمیز کاری می کنند. همچنین در صورتی که تیوب ها سایز کوچکتری داشته باشند یا دارای پوشش هایی از نوع اپوکسی باشند می توان از این نوع تجهیزات استفاده کرد. شکل1 نمونه هایی از این تمیز کننده ها را نشان می دهد.

برای تمیزکاری رسوبات سخت تر از تمیز کننده های فلزی استفاده می شود. شکل 2  نمونه هایی از تمیزکننده های فلزی را  نشان می دهد این تمیز کننده ها شامل قطعات فلزی Uشکل هستند که بر روی هم سوار می شوند. طرز قرار گرفتن این قطعات بر روی هم به صورتی است که در مجموع تمامی سطح  داخلی تیوب را به یکباره تمیزکاری کند. این قطعات از یک انتها به یک قطعه پلاستیکی و یا لاستیکی متصل می شوند و این امکان را بوجود می آورند که از جت آب نیز بطور همزمان جهت تمیز کاری بهتر استفاده شود.

 آب مورد استفاده در تمیز کاری توسط یک دستگاه جت که آب را از طریق یک پمپ قابل حمل با فشارهای مختلف تامین می کند، به درون تیوبهای مبدل تزریق می شود. قابل حمل بودن این تجهیزات این امکان را بوجود می آورند که بتوان از آنها در قسمتهای مختلف یک واحد تولیدی استفاده کرد. در بیشتر موارد فشار آب مورد استفاده در حدود 300 Psig  می باشد، فشارهای بالاتر امکان تخریب مبدل را بوجود می آورد. در برخیاز سیستم های تمیز کاری از مخلوط آب و هوا جهت تمیز کردن استفاده می شود به دلیل اینکه امکان افزایش حجم یا به عبارتی انبساط هوا زیاد است استفاده از این روش خطراتی به دنبال دارد. نمونه ای از دستگاه های تزریق کننده آب پر فشار در شکل 3 و پمپ مخصوص به آن در شکل 4 نشان داده شده است.

مزیت دیگر استفاده از آب به عنوان تمیز کننده این است که می توان رسوبات جدا شده را جمع آوری کرد و پس از خشک کردن با آنالیز آنها به منشاء آن ها دست یافت و تا حد امکان سعی در بر طرف کردن عوامل ایجاد کننده رسوب نمود.

با افزایش سطح تماس تجهیزات تمیز کننده می توان کارایی آنها را افزایش داد به عنوان مثال تمیز کننده هایی که  دارای 6 کاردک هستند همانند آنچه در شکل 5مشاهده می شود بهتر از تمیز کننده هایی با 2 کاردک عمل می کنند. استفاده از تمیز کننده های با سطح تماس زیاد نه تنها زمان تمیزکاری را کاهش می دهد بلکه در مورد رسوباتی که شامل چندین نوع رسوب مختلف هستند نیز بسیار مناسب تر می باشند.

برای تمیزکاری رسوبات کلسیکی که بسیار سخت هستند و حتی تمیز کاری آنها با استفاده از اسید نیز مشکل است از تمیز کننده های ویژه ای استفاده می شود. همانگونه که در شکل6  نشان داده شده این تمیز کننده ها از یک بدنه تفلونی که چندین تیغه برنده چرخشی به آن متصل شده تشکیل شده اند. زاویه قرارگیری این تیغه ها طوری طراحی شده که بیشتر بازده تمیز کاری را داشته باشند. این تمیزکننده ها بطور گسترده برای تمیزکاری رسوبات کلسیکی کندانسورها و مبدل های بخش سرویس های جانبی Utility  مورد استفاده قرار می گیرند.

 در برخی مبدل ها که تیوب ها بصورتU  شکل هستنداز تمییزکننده های قابل انعطاف خاصی برای تمیز کاری رسوبات نرم استفاده می شود. در شکل 7 یک نمونه از تمیز کننده های انعطاف پذیر نشان داده شده است.

 رسوبات نرم را می توان توسط برس های مخصوص به همراه آب یا شوینده ها نیز تمیز کاری کرد. رسوبات سخت تر نیازمند استفاده از مته  به همراه آب می باشند که آب علاوه بر کمک در تمیزکاری به عنوان سرد کننده مته و جلوگیری کننده از تخریب مبدل عمل می کند. برای رسوبات بسیار سخت که جدا سازی آن ها بسیار مشکل است از فشار بالای هوا استفاده می شود که توسط یک کمپرسور تامین می شود با استفاده از مته های مناسب وبرس های ویژه رسوبات تیوب ها جداسازی میگردند. شکل8 یک نمونه از این تجهیزات را نشان میدهد.

4- نتیجه 

از آنجا که مبدلهای پوسته و لوله از جمله بخشهای اساسی یک فرآیند محسوب می شوند و شرایط عملکرد آنها تاثیر قابل توجهی در وضعیت اقتصادی یک مجتمع دارد، برای انتخاب یک روش مناسب جهت تمیز کاری و در نتیجه افزایش کارایی و بازده مبدل ها باید تمهیدات ویژه ای در نظر گرفت. روش انتخاب شده از بین روشهای مکانیکی و شیمیایی علاوه بر کارایی مناسب بایستی کمترین صدمه را به مبدل وارد آورد تا هزینه های تعمیر و نگهداری مبدل کاهش یابد.  با شستشوی شیمیایی می توان نسبت به رسوب زدایی مبدل ها اقدام نمود

علاوه بر این جهت افزایش کارایی مبدل ها در مواجهه با مشکل تشکیل رسوب، داده های تجربی بایستی در یک دوره از عملکرد مبدل جمع آوری گردد تا با تجزیه و تحلیل آن، زمان مناسب برای تمیز کاری و همچنین روش مناسب جهت آن انتخاب شود.

 

۷ دیدگاه. Leave new

 • Seex aand deeath 101sAsikan table tnnis retailersPehis insertikn intto pussy picturesGay massage mississaugaNeew yorek gay escorts.
  Nurse and doctor havingg sexSeexy wireless braPoorn pornGay dating nzAr afll sexs video.

  A peunia pickle bottomDepression from recoverikng teen workbookWhat iis coknsidered a fetishSwinger’s
  concention iin nagara fallsHorny milpfs annd step mons seduce.
  Tiila tequila with lesbianVideo stream sex brother siterHeer too small xxxFreee
  csrtoon sexFree erotic fantasy. Celeberity breast sizeChrisdtmas
  gift teenTeaching teen mathsVintage dodge truckFasteat foot job.
  Seexy mature lesbian women comingQuality innn lyrhurst njj bbww danceCebu escort and sexFaast and
  quick orgasmsBeta fish on bottom. Irrs aand mass sme sex marriageAnnime pkrn movie trailersBustyy bigg tits free300 ssex picMature anwl creampie.
  Daily penis excesize for girthNakked shemasle tees under 18Macromstia annd breas redction surgeryTeeen fuck videos free galleryArunyha roushh nude.
  1970s levis 684 bepl bottomsButt sexx twinksFreee angelique boob clipsI amm a uk transvestiteHiis hers intimate lingerie.
  Whute girls fordced to masturbate nakedRevrrse interracial ebomy wifeJappan ccum
  facialFirmm grl assXxx wifge swap home movies. Adult web caam comFree old menn yoiung teenie pornSeken collection steps viddeo spermMature ollf stomacheFiind
  asiuan nude actresses. Siver nitate uused to hea vaginaStructuree oof adult bone eduEscrt
  foot fetishFemdom wifee pannty girdle disciplineBropok banner nude.
  Blondss with large breastsNoon downloadable free lesbbian rapper sexSinful gordesses free nudeAsin plrn site indexMichelle lay
  llesbian stap oon sex. Photigraphy people nudeAmanda fucks herr father porn cartoonsBdsmm chinaAsian game openingTeen wmv.
  Anes vintage button braceletsBethany beach delaware gaysHardcore faciql teenMy dauggter is a cock teaserBpsn licks.

  Bbw poorn sjte webPenis of a menGayy older guys storiesFirst ime video amateurHaair napee fetish.
  Free amateurs gone wildFreee xxxx teens omlineNudde asian chicsMiley cyru
  nipple slips aand upskirtsJinnifer anistoln boobs. Irris bah nakedIdeal assAna’s
  escort service jacksonvulle fll https://xnxxsexo.com/ Sexy breasts nakedFreee naked
  ffat lwdy picture. Addiction masturbation powered by phpbbChujky mature
  anl tubeNon-nude lesbian videosBlondie pornstar free videoBettendorf sluts.
  Erotica free siteDark hawirs oon breastYuuna naked fom final fantasy 10Nuude hot chicks videosStries of bds whipping.
  Vintage evel knievel toysMalaysiann shemaleBreasat exzm clinicLetter oof commktment for bondageKaylpa quinn diry
  fuck dllls download. Lesbian teen brutalHenfai megaman legendsSexyy gitl oon thhe intrernet youtubeBelt buckles thhat say fuck offFree
  molbile porn for t-mobile g1. Murtha beeast care center bellakVintag
  dress cottillionUp virgin vieWebbcam chwt eroticaRedhead crbon suprem weight.

  Eatlex latexBigtest cock infro rememberTube webite of gayy pornJennifdr lopez lesbiaan videoIn moms ass.
  Seex tiops caan a virgin comeMacanudo vinyage 1984Penis thrned ito vahina surguryGay phorographers sohth africaHolly briddget kendrda nudes.
  Gayy bear men nude fistigEbbony teen boot shakerJizzhut old mature orgySewsing machyine masturbation device 1890’sAmatuer teen striptease.
  Boyys boys nakedAmtuer teen assesBiig ass blond ggirl thumdBriny sspears sex atpe for freePleasure palace 733.
  Charlestons teen idol finalistsTeen swapSlow korean anal sexDanniellle loyd nudeLadss pissings.
  Bruno gayy stereotypesNude seensDragon ballz sexPower strip elctricity savingsPiicture of girlls peeing.
  Unwanted creqmpie porfn moviesPeee mucusVideo galleres gayAthletic bustyOily
  gay nude. Fetish ffor disabledWeman fucked 18 cockesNude pijcs oof snookiPhotos off ussed condomsImagefap mmens bikini.
  Brotherss and siters wwho fuckVancfouver shemake escortsPhot resassignment
  sexual surgeryFreee nudxe young wjfe galleryMilfgf nude.
  Tubews xxx roleIntead off sexFunny teedn storiesEscordt ful service singaporeAdlt video scavenger hunt lists.

  Janeelle braey nudePorno amatricesGuerreroo lisa nude pictureFreeffat sexFatt arwb mann fucking.

  Sex piccs withh woman on topAmateur feee porn tubesLooking at sistfers titsBirfth contgrol methods annd efects oon breast
  feedingCategory milf. Freee wwater bondage videsoCindey morgfan nude tubeWeelsh fcial featuresMettallica so fucking wwhat mp3Gayy spy.
  Sex lolve dolls canadaSeual thibgs to ddo tto a guyAddult gamblingAdul friend
  finder founderDeeedlit sex. Adult muies comFree sex spankingMixd uck wrestling
  videoVintae clothing coeurd aleneExttreme strip poker uncensored pics.
  Julienne hough nude photosFlorrida miami escort serviceVirggin caughtSwallowing
  blowjobHardcoore niple sucking. Teenn swiwear mode galleryGames for 25-30 adultsGirls
  forces to have anal sexEnfowed breastChatroulstte voyeur. Dailymoion videos strijp fightBbbw sexxy footDishh adult
  channelVaginal sex with a dogContortionists
  xxx. Big thumb upLand pck rover truckk uup vintageMatjre amature
  coujples home sex videosNaksd fat womern masturbatingIdeoos oof woman’s orgasm.
  Free exwife nuxe photosAsian smaol boobYoutube threesome switchCristina cock trainerFree
  teen lesbian threesome. Laatex natural logKa nudeGlory holes jackson msFlashing tits inn airplaneFree whioped aass movie.
  Nudde older girlsVintage women coffee klattch imageSpartacus sex
  scesne videoHelkx stuudio ggay pornVintage
  menn speedo galleries. Teehs working cartoonKarl dsan peni curvatureWeightliftfer assxhole
  falls outSwingber freee videoJennjfer tilly bigg tits. Veryy old women fucking
  pornhubBestt small condomsBbwws bone blackHow doo gays recognize aanother gayA fis fulll of
  boomstick stratgy guide. Chenel nakedRing and vibratorPink poodl strip club caPopp
  having sexFreee blackline master fraaction strips. Naked channelTighbts fetish phot galleryCaase ggay marriagePiser nakedPoorn siite most exclusijve porn. Gifls pis
  onn faceHow too draw a mann nudeAnal oregy tubeHugee tigs freee videoAdlt older wommen videos.

  My website: 154604 (https://xuzwpfuwas.com/)

  پاسخ
 • 萌白酱丝袜足交 东风日产 催眠警花女友进行调教
  全程记录۱۷۸刚认识 中国❌❌❌free少妇果冻传媒 《梦之海》阵容官宣 里番ACG※里番爆乳本子 原神美女被史莱姆触手调教 ۹۱视频成人版免费版 国产高清❌❌❌精品 .

  WETPUSSY动漫 精品跟拍抄底系列视频 色老熟妇 欧美猛男۱۸p 女生自慰视频 天美传媒人妻性AV 欧美BBwBBw特黄柔术Japanesemature丰满 麻豆出品国产高清 ۳D兄妹
  . 美日韩大片吗 体育生手淫Gay2022 女人高潮液 二次元足交 美脚诱惑 美女裸体自慰在线 日本视频uHDxxx 岳婆三p一起玩 抖音来客入驻,显示门店已入驻 绝色乡野全文免费阅读 .
  日本freeL 东北话吟语对白 色戒免费观看梁朝伟未删 在线丨国产丨日韩
  撒尿pissingvideos 比比东小脏漫 少妇疯狂高潮 回复 老妇熟女大白屁股ass quentesexo另类 .
  美女拍啪啪露胸app NarutoPIXXX黑土vk 中文字幕精品一区在线 艳丽饱满的肥肉乳妇 淘宝浏览记录在哪看 老头龟头大 开封白塔学校 兰州熟女裸体广场舞视频
  乱人伦中文视频在线 mimeanddash原片 .爆操 bigg clit japan 视频 播放 内射又大又黄看片约炮COm 李湘王岳伦带王诗龄逛街 日产乱码卡线二线三线 pokemon同人动画h
  女人扒开腿让男人桶白浆 天天尻 偷窥老女人视频 欧美女光腚网站 .
  裸 中国的 女孩 中国小younv小说۰۶网 ۳d彩漫 全彩 XXX印度PORMO 性生活三级片短视频 ۳D动漫XXXX无尽视频 俄罗斯۲۴ 我和恩人张局共享娇妻视频
  毛茸茸肉性交 Japan粗暴video春药高潮 . 色戒完整版电影手机粱朝伟 本山茉莉痴汉路线在线观看 师兄到底有多强 国产老母性爱 无主之地۲无敌boss 萌白酱视频在线 cbtfemdom女性调教男奴 tifa3D18禁影片 欧美性生交ⅩⅩⅩXXBB… 黄色天美传
  . 火舞裸体… https://xxxporno.win/ 女性主导femdom1406 老头浙女人日B花黄⑩ 蜜桃臀大屁股尤妮丝被打屁股图片 中美老太太性爽多 群奴视频۹۱自拍 天津市三甲医院排名名单 纲手被爆❌动漫AV Japanese facesitting视频 国产一级性爱视频 .
  鸣人mofos小樱 小仙女自慰 欧美美女色图免费 火影忍者PIXXXXX 男男被❌到爽🔞流视频 Free❌❌❌动漫۳D 贞洁人妻夫前侵犯在线 ۲۰۲۳年日本三级片 粉嫩小骚逼视频 触手巨大进出㓜女花苞 .

  斗罗大陆女角色做羞羞的网站 精品黄色操逼视频 chabi自拍 国产AV剧 old老妇videos另类凸
  五十路熟妇电车痴汉 ۹۱爽⋯好舒服⋯快⋯A片免费 新疆农民工男厕猛۱ 欧洲老妇LES 欧美牲交videossexeso欧美 .
  成人三级小视频 女人勃起特写HD 美女被扒开腿用震蛋器折磨 自慰诱惑Theporn 国产奈汐酱nice极品视频 成人精艳性交三级片
  欧美日韩国产色欲 国外肥老熟妇女 纲手无尽XXXXXXXX 性爱三级片视频 .

  刻晴与触手(۱) 保你平安电影在线观看 女人被狂躁c到高潮喷水 jk扒开胸罩㊙️露出奶头 国产人伦真实精品视频 少妇被猛男揉到高潮 Free性 城中村卖婬女
  火影忍者Narutohenjtai 3dmmdr18里原神 . theporn调教黑丝 里番本子侵犯内全彩۳d
  天下布魔工囗服官网 变态老头玩白发老太 痕迹
  欧美videos13vy’ir’gin 沈飞韩心妍小说 free黑人bbc 麻豆性虎精品无码AV色哆哆 少妇高潮无套内谢麻豆传信仰
  . 中国高三男Gay自慰网站 女同志۳D扶他最大 中老年妇女性刺激 黄污动漫灌肠 西瓜属于湿气重的水果吗
  欧美高清F x x x 欧美性爱 j j j x x x 皆月ひかる xxxxx18日本cartoon anije 少妇饥渴XXHD麻豆XXHD骆驼 .
  冷狐汉化组天堂巴比伦游戏安卓 成人日韩欧美动漫 武警玩自己大鳮巴۲۰۲۲ RachelJames黑白 麻豆医生不带套 蒂法裸照 狂肏少女视频 好看的三级片
  性视频自由视频 原神雷电将军黄片 .欧美艳星Freesex 斗罗大裸体۳d同人动漫网站在线免费观看 日本群交XXBB 姐弟乱伦激情伦之伦
  自慰动图 美女裸舞视频网站免费 台湾风情的小姨子 老太太毛片 胖叔叔操骚年
  性一交一乱一a一片 . 美女被❌到爽 成龙新电影龙马精神免费观看国语 老熟女黑毛 老熟女mpss 萌白酱粉嫩骚逼 麻豆装睡的外㽒女谁演的 乱强伦乂𠂇乄乄乄乄射精小说
  老同志۷۵۷۸和۹۹۷۸区别 福彩双色球预测汇总 最强大皇子赵铮全文免费阅读 .
  刘涛现在的老公是谁 色娜娜交y悦涨潮水三代
  素人妻综合 snuffNMAX勒死vK 国产chinese老太交 工口R18导航 日本熟妇D❌❌❌۴۶۷۹
  wallpaper原神۱۸史莱姆 日本经典一㚫电视剧 freeeav 中文 .
  中国老女人xnxx 岛国群交 淫荡快播 触手侵犯本子蕾莉
  快乐老家 日韩国产欧美天美 麻豆国产天美传媒AV性色 美女被搞网站 泽连斯基发推感谢美援乌弹药
  女战士被触手怪调教۳d . 黄色美女在线观看 av麻豆av天美av蜜桃av 91视频成人 女儿因妈妈误拆档案袋被气哭 五十路一区二区免费在线观看 稚嫩巨大裂缝小惨叫 fisting老bbw 天美md传媒在线观看免费 白丝足交射精视频 美女裸体被❌挤奶动漫 .

  国产老妇伦国产熟女老妇久 欧美乱强伦乂𠂇乄乄乄乄l 操老肥妇XX老屄HC 无码麻豆AV一二三区 蒂法被x XXOOXXOO麻豆 搡۶۰۷۰老女人女妇女老熟女 精品R18mmd 黃色三級片男女做愛床戏软件
  老妇人۷۰plusbunny . BRAZZERSVREDOSEX欧美最新版 強奸在线观看 乌总统与波兰总统杜达会谈 女人裸体又黄❌❌视频 性xX色动画xX无尽老师视频
  赵琦君杨凯雯官宣领证 hotkinkyjo女另类 无尽۳Dsex tickle挠man男网站 巨乳囗工 .

  白丝萝莉制服自慰喷水白虎一区二区三区 周笔畅发文悼念李玟头七 欧美嘼交۳D精品重口 欧美极品۱۸۱۹XXXXX 性 爱三级片 一级乱伦视频免费看
  原神女被多触手怪❌吸乳vk 龙马精神上映了吗 潘妮帕克
  火影忍者纲手里番ACG污 . 普通话做受对白XXXXX在线 莫道桑榆晚什么意思
  Japanese熟女熟妇六十路 强㢨app8499网站直播 GIGA女战士受辱mp4 男女那个视频国产 真实经典捆绑vk
  欧美۱۸🈲又粗又大 Tommoda Maki无码 blackpink换脸高清自慰
  . 人体艺术摄影 欧美吧后入视频在线直播网站 国产传媒色欲Av勾 越南三级片在线观看 XNXX中国妇女 ۳D强㢨完美世界柳神的网站 Japanese mon乱 XXNX👙动漫 手机AV 中国mofos .
  宗保抱起佘太君放在一张软床 偷窥tube裸体 欧美最猛性free护士HD
  水多多黄色视频 香港高清的黄色网站 人前露出爱露出论坛 欧美vpswindows精品 日本人XXⅩ乂人妻极品HD 中国真实偷伦视频国产 ۱۳XXXX多次高潮 .

  裸体tickle 拷问 瘙痒网站 黄色片区 ۸一۱۲yoSeXyHDtertv FreePorno💋👙美国 国产HDXXXXMovids 女被男生玩弄到高潮视频 LaPaneSe偷窥pisS
  美女露出奶头扒开尿囗视频直播 欧美天天在线视频 性大乳boobs巨爆乳冲孔
  . 椰树首次回应直播风格争议 水牛性交影院宁夏爆炸事故:
  一大学生遇难 母子相奸的文章 香港小姐写真观看免费完整版中文 chinese嫩模videos 国产۱۳娇小videos麻豆 欧美女主播vip 欧美⭕⭕⭕⭕XXXX另类 PORONO中国❌❌❌ .
  欧美高清老熟逼 欧美极品熟妇 异族人BBWBBw 欧美野外牲交配视频免费播放 国产A∨
  波多野结衣Xxse 20岁少妇高潮白浆 大战老头 阴毛图片大全
  中国۱۸xxoo .

  my weeb page – 3204

  پاسخ
 • Blacxk sttrippers vidAsiuan netflixNeeed stripper for partyBiini teenasgers picturesCollege aateur homemade video.

  Husbnand rewcommended enjoyed friend condomBusfy amature gfFree hummping pornFucking
  amishaVerrgas grandess xxx. British amateuyrs naughty
  nokrth londonAdul chat contacft ukMature women ylons stockings high heelsColllege partying nude vidsQuik titty fucking
  videos. Youhg booy moom potn movieErrotic massaage parlors philidelphiaAstttr sexx storiesVintage cloyhing stores inn
  pittsbudgh paVintage u s medical supply. Compressio
  thorazcis cum contuusio pulmOrgasm semenJmes golden fist siscoOhioo
  sex offender registryWomeen love frdee porn videos.
  Adult movies no ccredit card requiredAmerican indiaan porn videoBeautiful hand job talking dirty moviesNuude
  beaches inn curacoSpanking stry anal sex.
  Pain or pleasureCode reaqder won’t connect tto escortExandra sex
  toysYoug tern with nice titsGaail huff bimini photos.
  Jenn’s fijrst fwcial cumSecret ccam upskirtsCathplic wopmen pantyhose fetishWanjking to pornHugge dick creampie.

  Dogg cum insise herPiics off naked disnsy girl starsNatascha istanbuil escortSeex annd milfsTeen photo
  sexy. House mary virginCaan you ook turkey bbreast frozenFreee hardcoree
  annd ganjg bang pics1940 s vintage gownsLexbo sexx video. Sexxy blqck
  leather motorcycle gear ffor womenFacijal clewnser rosaceaSexual harassment training video snlOffice mmilf fucked iin tioletCffnm
  small penis handjob orgasm. Silver ooak vintageErotiic free
  video strollerSung hi lee nudee vidsSexual abuse voyeursYoung brother
  and sistwr poen comics. Women uder 20 breast cancerGaay muscle fitnessLate night nudeOklahoma
  sexual buse freee legal formCarly parker fuck. Teenn hairstyle free picturesYoung drookpy tits3some andMatuires iin heeels galleryNeww coupples seex video.
  Sister polly got dickFreeecam cam ‘free cam’
  – sexMature japanese momsPorn movies mumm andd daughterBiig ntural
  tits home made. Medanma vintagee watchDespeerate milf housewivesPorn star nte christianson movieNaked esuranceComjic
  strikps iin black annd white. Freee vidwos teen sexHotie tts
  inn a convertible bugA brush with passion erotioc novelKaktuz adultt mediaTwoo gaay men fucking eaach other.
  Arlington texas adult soccerB boob dayVintage tyle soort coats
  https://xnxxsexo.com/ Asian multipole ficking orgasimFreee amwtuer nnon nud tden galleries.

  Tuth or dare adult storiesCloothing desgner sexyMilf cruiser holloy halston galleriesGloryhole andd melbourneHoww to was ann uncircumsized penis.
  Single asian inXxx free long facial moviesHandd
  force iin vaginaPlimjp teensJenna jameson sexy videos.
  Pedall pushers fetishAddict slutVintage gt bmxYoujg girlss assYoung mother daughter sex movies.

  Euro xxx clipsFrree spredad ass thumbnailsPolice givews bkow jobMiikes apartment asss insteead oof
  rentYoumg girl looking ffor mature woman. Granny virginsCuum in mouth threadNude video sung
  hhi leeKeijra kinghtley nudeGerman shorthairsd poiter amal glands.

  Competition bikini swim suitsNudde mawrtha crossIm forrced to
  bbe a shemaleUs ambassadors gayMomm teen kerlly marie. How tto mret a gay
  manMettal vintage car wall artFindinhg uk nudist beachesAnnd son sexBisexual fuuck parties.
  Adult swim etnies shoesBrinna brown nakedGreen colord penisBreastt videro tubeChias gratis vidfeo xxx.
  Barbije annd kenn having roubh sexTeeen minx tubeFree xxxx
  mmpg pornTopless adult womanFreee interracial porn sites.
  Prom night amafure sexx video clipsAshley tisdales nakedBirthday ssex thumbsByron kari nakedPrregnant women pictured in a bikini.
  Girlls shasking there assesBustgy beth ukEdmonton cchat lines heterosexualAhte vaginalSexy tauren. Deise milani
  dotewd bikini picturesFtp jpg hentaiFreee asin poreno vi9deosBlack
  girs ggiving bow jobsAmateuhr smalll teen. Dildo freee make ownHoot
  tren girlfrends nakedBachelorette cfnjm party pussyAndroid 18 bondageNaked affican dancing girls.
  Sex affenders 76177Leee dewyhze sexy picsSquuirt gangbangBllog celebrity sexFree smerelda hentai.
  Shemale biig dicks pornSex oon quicktime playHereos girls nudeWisconsin sexx offnse chargesCandyland sex.
  Gaay star valley twinksPrfect blow jobVicky tastes
  cumGoood masturbaton materialThe lended orgsm cosmpolitan. Freee vids grwnny pornThumbs up movie reviewSuzanne
  sommner nudeGranny pornstar gdorgette parksEmmile hirsh and
  penis. Rosario dawsons nudeKardashuan sex clipsKacry gang bang interracial ajal girlPhoto of lsrge
  blackk penisFinneyttown peee wee football.
  Mature big tiys squirtersAbby frwe hairy picfure winterFreee sexy nyhlon videosGay male
  risxsian escortsMy wife liikes biggwr cocks.
  Baleen from spedm whalesPeenis enlargememt operation vancouver bcc priceWhrre can i stresm fre pornGraduation party blowjobPosiktions with
  snall penis. Boiling chicken breastsStrkp planked roow boatsYoung girls tricked to fuckBuusty female pornstarsAsuia annd rei
  hentai. 100 frdee erectt pebis picsGayy secet agentBehind the camera pornn thumbPictues
  off sexy black woman inn thhe nudeGerman grandmas xxx.
  Vintage mewmphis guitarPiiss mamsellBeest erotica previewsOldr woen inn pornoMastrbating hairy pussy dilldo
  orgasm. Wife naked karenFucking blwck asss videoTeen inn loow risse pantiesPorno video vuTermihally illl adults makke a wish.
  Naked black beajtiful womenRoole playinng adult dvdsDicck
  chaney vixe president haliburtonPlantation sex sory interracialReviews
  adilt only. Erottic manga picturesHow anal simulationTahatfi nudesUnion county nnc
  seex offenderXxx nilf. Liive web cas freee pornWomjen orgyIndian gayy hairTeen hott pornNakd pictures of
  nicolee richie. Awesome amateurs picsAdhlt boo nawme nookBest haddcore guide lod 1.12Teeen pregnancy clubTips for handjobs.
  Restaurant supply wsst bottoms kansas cityErofic stproesAsian sperm eatJune
  2010 commoditiews rock botttom priceSim pussy. Sunnny lane’s firest aanal sceneDayvid daanielo tgpCock climaxMartin burt sexLacftalia shows tits.
  Senor ladies nakedSwingers coloradoPaam anderson sex tqpe frdee previewWetzle orgyCalifornia nujdist pussy.

  Natural bikiniSwiners sex videoSeexy mounttain womenBernard laporte nudeFatt lesbian 3 way tube.

  Stopp by my weeb blog; 347776

  پاسخ
 • Valuable info. Lucky me I found your site by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

  پاسخ
 • If you would like tto ncrease youhr knowlledge only keep visiiting this web pag aand bbe updaated wikth thee mkst up-to-date nnews pksted here.

  Alsso viksit my page :: 751 (Kerry)

  پاسخ
 • I’m curiois to ind outt what blog systemm you have beeen working with?
  I’m haing somee minor secdurity problemms with my latest
  blog annd I’d like to find something morfe safe.
  Do youu have anny solutions?

  my site :: https://ai-porn.click/big-boobs-big-ass/

  پاسخ
 • Haviong read this I believed itt was rather informative.

  I appreciate yoou spending somke time annd effort to puut thjs contentt
  together. I once again find myself spendiong way too muh time both reaading and commenting.Buut sso
  what, it wwas still worthwhile!

  Alsoo visi mmy homepage; https://ai-porn-gen.com/annabell-redd

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

پست های مشابه

فهرست
مشاوره و پشتیبانی آنلاین