با مقالات گرما گستران به روز باشید

انتخاب تعداد و تعیین ظرفیت دیگ بخار

انتخاب دیگ بخار

امروزه در صنعت تاسیسات دیگ بخار بر اساس ، فشارکاری ، مواد اولیه ،راندمان حرارتی و مصرف بخار انتخاب مشود.معمولا دیگ های بخار فایر تیوب از فشار کاری 1تا 30 بار قابل تنظیم می باشد و فشار مصرفی رابطه مستقیم بر ساخت مواد اولیه و ضخامت آن ها دارد .

طبق استاندارد BS2790  وISIRI 4231   ، دیگ های بخار از فولاد آلیاژی 17mn4 و A516G 70   ساخته می شود و ساختار کربنی نزدیک به هم دارند.راندمان حرارتی بستگی به نو ع بویلر ، ایستاده ، خوابیده، درای بک ، وت بک، دارد و این به انتخاب مشتری است .

حجم بخار مصرفی که تعیین کننده ظرفیت  دیگ بخار است براساس نوع صنعت و میزان مصرف کننده ها دارد و در خطوط تولید متفاوت مصرف مشخصی از بخار لازم است.

شرکت گرما گستران برای انتخاب دیگ بخار ، برای مشتریان زمان گذاشته و مشاوره فنی و رایگان در اختیار آنان قرار میدهد تا بهترین انتخاب را در خرید دیگ بخار مناسب داشته باشند و از هزینه های اضافی بابت انتخاب اشتباه ، جلو گیری گردد.